Almin Mühendislik, mekanik alanındaki yenilik ve gelişmeleri yakından izleyip, alandaki deneyimleriyle birleştirerek, yükleniciliğini aldığı işleri proje kıstaslarına (nitelik, bütçe, süre, yönergelere uyumluluk) uygun biçimde bitirir. Almin Mühendislik'in birincil amacı, sektörün güvenilir, saygın kuruluşları arasında anılmaktır.
Almin Mühendislik'in amacı, çevre koşullarına uygun, doğaya, kişiye saygılı koşullarda kalite ve müşteri isteklerini öncelikli tutarak üretim yapmak, yarattığı yatırım ve iş olanakları ile ülke ekonomisine katkı sağlamak, sürekli gelişim anlayışını ön planda tutarak, yeniliğe ve değişime önem vermek ve uyguladığı yönetim modelleri ile diğer kuruluşlara örnek olmaktır.
Almin Mühendislik'in, uzmanlaştığı ve çalışmalarını sürdürdüğü alanlar şunlardır: TÜNEL MEKANİK TESİSATLARI, YAPI MEKANİK TESİSATLARI, ENDÜSTRİYEL TESİSATLAR
Geçmişte başarıyla bitirdiğimiz işler, yapacağımız işlerin en büyük güvencesidir. Örnek olarak özel uzmanlık alanlarımızdan yalnızca biri olan Tünel Mekaniği konusunda bitirdiğimiz üç projeyi inceleyebilirsiniz. Almin Mühendislik'in çalışma alanı Tünel Mekaniği ile sınırlı olmayıp, 'Referanslarımız' bölümünde görülebileceği gibi, bankacılık alanından, üniversitelere, fabrika mekaniğine dek birçok değişik alanda öncü kuruluşların mekanik işlerini yapmaktadır.